Att skriva som företagare

Att vara företagare innebär ofta att man tvingas till att vara en mångsysslare. Det gäller framförallt under de första åren efter det att man startat verksamheten. Det är ständigt någon arbetsuppgift som behöver göras och det finns som regel inte någon i personalen, om det överhuvudtaget finns någon personal, som är kapabel att utföra uppgiften. Under de första verksamhetsåren är det inte ovanligt att man som grundare av verksamheten får agera som såväl VD och säljare som lagerföreståndare och lokalvårdare.

Att skriva brev som företagare

En arbetsuppgift som ofta ställer till bekymmer är skrivandet av brev. De flesta företagare är inte några större skribenter, vilket de dessutom är väl medvetna om. När de i något sammanhang tvingas att skriva ett välformulerat brev är detta något som omgående framkallar ett visst mått av ångest. Det är därför en uppgift som ofta blir liggande ogjord under lång tid. Även om det är ett företag med anställd personal är det sällan som det finns någon i personalen som är duktig, och som känner sig bekväm med att skriva brev. Detta är emellertid något som de flesta företag förväntas att göra, till exempel i samband med en upphandling, ett anställningsförfarande eller vid kontakter med tilltänkta samarbetspartners.

Emellertid finns det hjälp att få, och detta utan att man behöver anlita en copywriter eller någon annan som har det skrivna ordets gåva. Den företagare som behöver hjälp med att formulera ett personligt brev, eller en platsannons, kan använda sig av Cowrite, en förträfflig onlinetjänst som hjälper till med formuleringarna. Cowrite ska inte förväxlas med stavningskontrollen i Word eller motsvarande. Den stora fördelen med Cowrite är att man får hjälp med hela formuleringar. Textroboten läser löpande igenom texten som man skriver och lämnar utifrån denna förslag på alternativa formuleringar och även hur man utformar texten i sin helhet.

Tips för företagare som vill kunna formulera sig väl

Den företagare som vill bli bättre på att skriva har via internet tillgång till ett stort antal verktyg för att underlätta, men även förbättra, sitt skrivande. Utgångspunkten för allt skrivande är Myndigheternas skrivregler, en skrift som är något av en bibel för den som vill skriva väl. Det är inte en bok som man sträckläser, men den fungerar ypperligt som uppslagsverk när man är osäker på om till exempel ett visst ord ska stavas med stor eller liten bokstav, eller hur man ska skriva en viss förkortning. Ett annat, och mer lättillgängligt alternativ till Myndigheternas skrivregler, är webbplatsen TT-språket som är en “samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver”. Webbplatsen är mycket pedagogiskt utformad och man finner snabbt svar på de olika språkfrågor som man kan stöta på när man skriver.