Att skriva som företagare

Att vara företagare innebär ofta att man tvingas till att vara en mångsysslare. Det gäller framförallt under de första åren efter det att man startat verksamheten. Det är ständigt någon arbetsuppgift som behöver göras och det finns som regel inte någon i personalen, om det […]

Starta eget hemifrån

Att starta ett eget företag och arbeta hemifrån har blivit lite av en ny kultur i vårt samhälle. Det ligger verkligen i tiden att kunna arbeta från hemmets trygga vrå och förhoppningsvis slippa lägga timmar på att jobbpendla. Här kommer några tips på vägen mot […]

Företagande

Många som sitter och jobbar hemifrån nu under pandemin kanske får tankar om att starta eget. Det kan ju vara rätt skönt att själv bestämma över sin tid lite mer. Kanske finns det något specialområde du är extra bra på som skulle kunna omvandlas till […]