Hur startar man ett företag?

När man startar ett företag finns det en mängd olika saker att tänka på. Det första man bör göra är dock att fundera på sin affärsidé och vad företaget kommet att göra. Detta kommer nämligen påverka hur bolaget kommer att drivas och vad som krävs för att starta det. Om man exempelvis vill driva en restaurang räcker det med att öppna ett handelsbolag. Men om man vill driva ett företag som erbjuder finansiella tjänster så är det vanligast med ett aktiebolag. Därför kommer denna text ta upp viktiga poänger när det kommer till att starta företaget.

Välj rätt bolagsform

När man väl har bestämt sig för vilket typ av bolag som man vill starta kan man starta företaget. När man vet vilken typ av företag man ska driva är det nämligen dags att besöka Bolagsverkets hemsida för att bestämma sig för bolagstyp. Det allra vanligaste är att man i Sverige startar ett aktiebolag, detta då det gör att ägarna inom bolaget inte kan ställas till svars om bolaget gör något fel. Med andra ord blir bolaget en egen juridisk person som står till svars för handling och åtaganden.

Det finns dock olika typer av bolag som man kan starta. För utländska företag som vill etablera sig i Sverige är det exempelvis möjligt att starta en filial som i sin tur är kopplad till det utländska bolaget. En filial har samma typ av juridiska befogenheter som ett aktiebolag, men det går endast att startas av ett företag som är etablerat i utlandet. Detta då företaget i utlandet agerar som ägare av filialen i Sverige.

Registrera bolaget hos Skatteverket

När ett bolag har registrerats hos Bolagsverket så får det ett organisationsnummer. Detta nummer kan liknas vid ett personnummer, fast det används för att identifiera företaget i fråga och inte en faktisk person. I sin tur används organisationsnumret för nästan alla transaktioner som ett företag gör i Sverige. Det används bland annat för att logga in på Skatteverket och betala företagsskatten, samt för att ansöka om arbetstillstånd för utländska medborgare som ska jobba i företaget.

När bolaget har ett organisationsnummer så är det också möjligt att registrera företaget som arbetsgivare och för F-skatt. Detta görs också på Skatteverkets hemsida med hjälp av organisationsnumret. Dessa registreringar är otroligt viktiga då det gör att företaget kan betala sin skatt varje år. Arbetsgivarregistrering gör också att företaget får rätten att anställa människor, något som är olagligt utan registrering.

Således följer en viss process när det kommer till att öppna företag i Sverige och det finns ingen väg runt detta. Alla nyöppnade bolag måste ha sina registreringar på plats för att kunna vara verksamma inom sin bransch och det finns inga undantag för större företag, utan alla måste följa samma regler.