Notarius publicus för företagare

Som företagare kan du behöva en Notarius publicus i ett antal olika situationer. De kan assistera i att bekräfta äktheten hos underskrifter på viktiga dokument, som vid internationella affärstransaktioner. Du kan också vidimera översättningar och få intyg på att dokument som används vid större affärsuppgörelser är juridiskt bindande och korrekta.

Notarius publicus är auktoriserad jurist, med rätt att verifiera och bevittna handlingar och dokument. Här får du en god partner som stöttar dig i att legalisera dokument, vilket du som företagare kan behöva för internationella ändamål. Du kanske behöver en apostille, som är ett intygande av att ett dokuments signatur är äkta, eller en fullmakt för fastighetsköp eller försäljning.

Utses av länsstyrelsen

En Notarius publicus brukar utses av länsstyrelsen och har som uppgift att assistera allmänheten i att bestyrka avskrifter, namnunderskrifter, översättningar och mycket mer i olika handlingar. En annan uppgift är att utfärda apostille, vilket är en auktoriserad stämpel som intygar att signaturer på dokument är äkta. Denna auktorisering är giltig i länder som har skrivit under Haagkonferensens konvention från oktober 1961. I denna internationella överenskommelse kan apostille utfärdas på olika handlingar som kommer visas upp i andra länder som är med i konventionen.

Genom att anlita en Notarius publicus säkerställer du som företagare att affärsprocesserna går smidigt till, och att samtliga juridiska krav uppfylls när det gäller dokument som används i internationella sammanhang. Vid stora affärsuppgörelser kan en Notarius publicus vara inblandad för att se till så att dokumenten är juridiskt bindande och korrekta. Du kan också använda denna tjänst när du ska säkerställa att översatta dokument stämmer med originalet.