Strategi i olika företagsfaser

Nya företag står inför många utmaningar på både kortare och längre sikt. Därför gäller det som företagare att styra verksamheten i rätt riktning från första stund. En del av detta strategiska arbete bör bearbetas på olika plan för att säkerställa en sund och lönsam utveckling.

Utvecklingsarbetet inom nystartade företag kan beskrivas i olika faser där verksamheten går in i nya skeenden samtidigt som det långsiktiga målet kvarhålls. På vilket sätt kan företagets ledning på ett strategiskt sätt planera både kortsiktigt och långsiktigt? Häng med för att lära dig mer om strategiskt företagande i olika faser.

Resurser och personal

När ett nytt företag sätts i rullning är det inte säkert att alla arbetsmoment är tydliga och därför finns inga konkreta behov rent personalmässigt. Det är dock något som tämligen snabbt går att få en bättre bild över när verksamheten är igång. Administration och personal är exempelvis två områden som påverkas beroende på var i uppstarten företaget befinner sig. Företag som verkar i branscher med tydliga säsonger har olika behov av personaladministration under verksamhetsårets gång.

Idag finns det möjlighet att hyra in i personal i samband med arbetstoppar eller andra situationer som bidragit till att personalbehov uppstått. Företag kan exempelvis tillfälligt rekrytera en interim hr chef eller operativ ledare för en begränsad period i samband med ett särskilt projekt. Då säkerställs kompetensen i företaget även om det är en snabb och tillfällig personallösning. Ett mer lönsamt samt kostnadseffektivt sätt än att anställa fel person till en viktig position för en kort tid. Moderna interimbyråer använder ofta digitala verktyg för att på kort tid hjälpa företag att hitta rätt kandidat.

Mål och delmål

Från dag ett är det viktigt att sätta upp tydliga riktlinjer och verksamhetsmål i olika former. Det handlar om att bygga upp en daglig verksamhet som syftar till att uppnå kraven för att med tiden nå slutmålet. Det slutliga målet kan vara allt från att uppnå verksamhetsårets förväntade vinstmål till att vinna ett prestigefyllt branschpris. Vad som är viktigt i det strategiska måltänkandet är att finna motivation på rätt plats och en möjlig väg för att nå dit.

När det gäller mål behöver även personalen på något sätt omfattas av det strategiska tänkandet. Ett långsiktigt mål kan brytas ner i mindre delmål som känns mer relevanta för medarbetare som kanske inte har samma insikt i verksamheten som ledningen. En motiverad och måltänkande personal är avgörande för hur den dagliga arbetsgången fungerar.

Avslutningsvis är det ytterst viktigt att poängtera vikten av att reflektera över de uppsatta målen. Se till att involvera personalen och visa resultaten för medarbetare. En analyserande strategi bör alltid vara aktiv inom företaget för att inte tappa fotfästet.