Använd rätt IT-tillämpningar i ditt företag

En pågående trend i samhället sedan många år tillbaka är digitalisering, där mycket av det analoga arbetssättet byts ut mot digitala tillämpningar. Detta görs för att skapa ett effektivare flöde där det snabbt ska gå att få tillgång till information samtidigt som arbetsuppgifterna ska gå att utföra på ett smidigare sätt. I en tid där det gäller att hänga med konkurrenterna spelar digitalisering en allt större roll. Vad kan du då göra mer konkret i digitaliseringsarbetet på just ditt företag?

Rätt förutsättningar i grunden

Grundläggande är förstås att sköta arbetet på en dator, eller surfplatta om du föredrar detta. Det här är självklart en förutsättning för digitaliseringen och baserat på det har du sedan en rad olika IT-verktyg och tillämpningar att tillgå. Exakt vilka digitala verktyg du behöver beror till stor del på vilken typ av verksamhet du driver, men förutom standardprogramvaror som ordbehandlare, kalkylprogram och webbläsare underlättar det arbetet med andra förekommande applikationer. Tillämpningarna ska du lämpligen kunna komma åt oavsett om du arbetar hemifrån eller sitter inne på kontoret.

Koll på kunderna

I din verksamhet har du sannolikt ett antal kunder, då dessa som regel utgör den primära inkomstkällan. Hur har du koll på dina kunder idag? Alltför många har bristande rutiner vad gäller kundbearbetning och katalogisering av både befintliga och potentiella kunder. Inte sällan skrivs det ned info om kundkontakter i vanliga text-filer som sedan sparas lite varstans på datorn. En mycket bättre idé är att satsa på ett CRM-system av något slags, som ger en helt annan översiktlighet.

Ett annat område där digitaliseringen gör stor nytta är inom lagerhållning. Det är viktigt att du har aktuell information om produkter på lager, annars kan det leda till irriterade kunder som ständigt får reda på att en beställd vara visar sig vara slut på lager. Ett lagersystem i form av ett Excel-ark räcker i de flesta fall inte till; här krävs ofta proffsiga verktyg.