Företagande

Många som sitter och jobbar hemifrån nu under pandemin kanske får tankar om att starta eget. Det kan ju vara rätt skönt att själv bestämma över sin tid lite mer. Kanske finns det något specialområde du är extra bra på som skulle kunna omvandlas till egen verksamhet. Det kan vara spännande och säkert också inspirerande tankar ibland och alla förändringar börjar ju med en idé eller en önskan att göra något nytt. Den som inte försöker får aldrig veta om det går, men som med allt annat är det bra att bygga en grund. Att registrera ett företag är inte särskilt svårt, att få det lönsamt kräver däremot både kunskap och tålamod.

Leda ett företag

När du gjort verklighet av din dröm och ditt företag är registrerat så är du också en företagsledare i praktiken. Kanske leder du ett väldigt litet företag helt utan anställda, men leda måste du ändå på något sätt. En plan för hur företaget ska utvecklas är ett minimikrav. Även om du är ensam kanske dina uppdrag gör att det behövs ledarskap i vissa projekt och har du anställda så är ledaransvaret förstås självklart. Men hur går det till att leda sina medarbetare så allt flyter på så bra som möjligt? De flesta behöver en bra ledarskapsutbildning som grund för sitt företagande. Du får utveckla din självkännedom och med den kunskapen i ryggen så blir det mycket enklare att leda och fatta beslut. Du blir bättre på att coacha och lyfta både andra och dig själv. Som ledare med personalansvar är det också viktigt att stötta dina medarbetare, se till att de utvecklas i sina roller och även se till att rätt person hamnar på rätt plats.

Bygga nätverk

Som företagare är det också viktigt att bygga nätverk med andra företagare. De kan vara i samma eller en helt annan bransch och det finns alltid tillfällen då ett nätverk är viktigt. Det kan handla om att fler helt enkelt får veta att du finns och vad du gör, men det kan också ge dig själv tips om nya tillvägagångssätt, nya kunder eller andra partners. Nätverk får både dig och ditt företag att växa på olika sätt.