Företag eller förening

Egentligen är det inte så stor skillnad mellan att driva företag eller ansvara för en föreningsverksamhet av något slag. I alla fall inte administrativt. Det handlar om att få alla in- och utbetalningar att rulla löpande, hålla ekonomin under kontroll och se till att redovisning och deklarationer sköts enligt gällande regler. I båda fallen är det också viktigt att ha koll på kunder eller medlemmar eftersom det i slutändan är de som påverkar resultatet.

Fokusera på kärnverksamheten

I båda fallen är det viktigt att fokusera på kärnverksamheten i första hand. Vare sig det handlar om att producera någonting, sälja prylar eller förvalta och sköta en bostadsrättsförening på ett klokt sätt så är det där fokus ska ligga. En del administrativt kanske är naturligt att sköta själv men det kan också vara smart att outsourca, till exempel för att få hjälp med ekonomisk förvaltning om det inte finns egen hög kompetens inom området. Både företag och föreningar kan råka ut för oförutsedda händelser. Det kan finnas behov av proffsstöd eller kanske till och med juridisk kompetens och då är det skönt att ha någon vid sin sida som kan de sakerna.

Bostadsrättsförening

Bor du i en bostadsrätt och vill engagera dig för att utveckla ditt boende kan du göra det som styrelseledamot i din förening. Det är engagemang och idéer som behövs i första hand, det administrativa och byråkratiska går att få hjälp med. Det finns tyvärr exempel på föreningar som försöker göra allt det här själva. Finns kompetens och tid så kan det gå men för alltför många kan det bli ett tungt och tråkigt styrelsearbete i stället för engagerande och roligt. Att besluta om renovering av tvättstugan eller nya blommor vid portarna är mycket roligare än att diskutera om senaste deklarationen verkligen fått med alla detaljer. Det finns bra hjälp att få för allt från hyreshantering till lägenhetsförteckning, förutom redovisning och bokslut. Det är inte konstigare än att ni anlitar ett VVS-företag när det är dags för kontroll av ventilationssystemet. Att engagera är att ta ansvar, men det måste vara roligt också.