Vilka kostnader kan man inte undvika?

Det finns en del kostnader som man inte kan undvika inom företagsvärlden i Sverige. Dessa är nämligen arbetsgivaravgiften samt kostnaden för en redovisningskonsult alternativt revisor.

Arbetsgivaravgiften

När ett företag anställer någon i Sverige måste man betala något som kallas en arbetsgivaravgift. Detta är en avgift som betalas per anställd och den baseras helt och hållet på den anställdes lön. Generellt sett brukar man säga att man lägger på cirka 32 procent på någons lön för att få fram arbetsgivaravgiften. Således är det viktigt att ha i åtanke att en anställds verkliga kostnad är betydligt högre än lönekostnaden.

Kravet på bokföring

En annan kostnad är att alla bolag i Sverige har krav på att man måste bokföra alla intäkter, kostnader, tillgångar och skulder som bolaget har. I praktiken innebär detta att bolag i Sverige måste spara alla fakturor som man tar emot och skickar. Därefter lämnar man över dessa till sin bokföringsbyrå, som hanterar bokföringen åt företaget. Det går att göra bokföringen själv, men det tar väldigt lång tid och kan vara väldigt svårt. Därför lämnar i princip alla företag denna uppgift till experter, nämligen redovisningskonsulter och och företag som specialiserar sig inom just bokföring. Att driva bolag kan också innebära krav på att ha en revisor som granskar bokföringen m.m.