Smarta sätt att spara pengar som företagare

Många företagare saknar ett regelbundet sparande och har dessutom dålig koll på hur man kan spara in pengar. Det gäller förstås att ha en ekonomisk trygghet i grunden, för att kunna utveckla sin verksamhet. Här kommer tips på smarta sätt att spara pengar som företagare.

Skapa trygghet

När man har ett nystartat företag kan utrymmet för att ha ett sparande vara litet, men vartefter tiden går bör förutsättningarna ändras. En oförutsedd utgift kan dyka upp när som helst och då är det bra att ha en reserv att ta av. Ett annat alternativ som man kan ta till, om sparandet ännu inte är igång, är att nyttja en så kallad checkkredit kopplad till ett kreditkort. Det innebär tillgång till pengar som man kan använda när man som bäst behöver det.

Här kommer tre enkla åtgärder för att få igång ett sparande, som i grunden är det bästa sättet att spara pengar långsiktigt.

Gör en prognos

Viktigt är att ha en översikt över det ekonomiska läget. Om man som företagare inte tar ut någon regelbunden lön, måste man komma ihåg att det inte heller samlas pengar till pensionen på samma sätt som om man varit anställd med lön på ett företag. Genom att på det här sättet gå igenom det faktiska läget i företaget, får man en prognos över vad som kommer att vara realistiskt. Om man ska starta ett sparande, bör man alltså se till att man tar ut lön och att alla utgifter täcks upp regelbundet. Når man inte dit måste man förmodligen se över sin affärsidé om den överhuvudtaget är lönsam.

Börja spara i tid

Genom att börja spara i tid hinner de avsatta pengarna växa. Ju tidigare man påbörjar ett sparande desto bättre. Kanske behöver man utveckla verksamheten om tio år. Ett blygsamt sparande kan under tio års tid ändå innebära en rejäl slant som då kommer väl till pass.

Om du efter analysen kommer fram till att verksamheten är ekonomiskt hållbar på längre sikt är det viktigt att så tidigt som möjligt påbörja sitt sparande. Även små avsättningar kan få stor betydelse på sikt.

Välj sparandeform

Det skiljer en hel del i avkastning mellan vilken form man sparar pengar i. Hit kan man även räkna olika pensionslösningar. Sparar man pengar i form av aktier kan avkastningen bli väldigt hög, men aktier är en riskfylld kategori av sparande. Fonder kan sänka riskerna något. Man bör kontakta sin bank för att få bra rådgivning. Genom att vara förnuftig och komma ihåg att det som låter för bra för att vara sant sällan är sant, kan man göra kloka val. Det finns inga enkla, snabba sätt att tjäna pengar. Känner man sig osäker ska man börja med ett vanligt sparande hos en av de större bankerna, som har insättningsgaranti. Ett sparande ska skapa trygghet, inte mer oro.